جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

1-7- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کنترل داخلی:

سیستم کنترل داخلی یعنی مجموعه سیاست­ها و رویه­هایی که مدیریت واحد اقتصادی برای دست­یابی به هدف خود بکار می­گیرد. هدف مدیریت عبارت می باشد از: حصول اطمینان نسبی از اداره امور واحد اقتصادی به گونه‌ای منظم و اثربخش و اثربخش یعنی حصول اطمینان از رعایت رویه­های موردنظر مدیریت –حفاظت از دارایی‌ها – پیش­گیری و کشف تقلبات و اشتباهات –دقیق و کامل بودن مدارک حسابداری و تهیه به موقع صورت­های مالی قابل اعتماد. (استاندارد شماره40 حسابرسی)

دستگاه اجرایی:

کلیه وزارتخانه­ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی‌ غیر دولتی، شرکت­های دولتی و کلیه دستگاه­هایی که شمول قانون بر آن­ها مستلزم ذکر نام وتصریح نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک­ها و بیمه­های دولتی. ( ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری)

محیط کنترلی:

محیط کنترلی شامل توجه، آگاهی و اقدامات مدیریت نسبت به کنترل­های داخلی و اهمیت آن برای واحد تجاری می باشد. محیط کنترلی همچنین شامل عملکرد مدیریت می باشد و با تنظیم جو واحد تجاری، بر هوشیاری کنترلی کارکنان اثر می­گذارد. محیط کنترلی اساس کنترل­های داخلی اثربخش و فراهم کننده نظم و ساختار می باشد(ارباب سلیمانی و همکاران، 1390). مولفه­های کاربردی محیط کنترلی عبارتند از:

 • آگاهی از اهداف سازمانی
 • تسلط بر قوانین و مقررات استخدامی
 • دوره­های آموزشی مداوم
 • شناخت حسابرسان از بخش­های اداری و عملیاتی

ارزیابی ریسک:

ارزیابی ریسک به معنای شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک­های مرتبط با دستیابی به اهداف واحد اقتصادی می باشد. مولفه­های کاربردی ارزیابی ریسک عبارتند از:

 • آگاهی از راهبردهای کلیدی
 • وجود دستورالعمل­های مدون
 • فرایند شناسایی و تجزیه و تحلیل­ ریسک­های مرتبط

فعالیت­های کنترلی:

فعالیت­های کنترلی، خط مشی­ها و رویه­هایی هستند که مدیریت به وسیله آن­ها از اجرای دستورات یا رهنمودهایش اطمینان حاصل می­کند. مولفه­ کاربردی فعالیت­های کنترلی عبارت می باشد از:

 • شناسایی، گردآوری، پردازش و گزارش اطلاعات

اطلاعات و ارتباطات:

اطلاعات مربوط بایستی شناسایی، گردآوری و نهایتاً در یک شکل و چارچوب زمانی به گونه­ای گزارش گردد که کارکنان را در ایفای مسئولیت­هایشان یاری دهد. مولفه­ کاربردی اطلاعات و ارتباطات عبارت می باشد از:

 • روشهای جمع­آوری اطلاعات

 

نظارت:

نظارت فرآیندی می باشد که کیفیت عملکرد سیستم را بطور مداوم ارزیابی می­کند. مولفه­های کاربردی ارزیابی  نظارت عبارتند از:

 • عملیات نظارت مستمر
 • گزارش­دهی نارسایی کنترل داخلی

حسابرسی موفق:

حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی عبارت می باشد از ارزیابی عملکرد هر یک از دستگاه­های اجرایی در زمینه فعالیت آن­ها، به مقصود حصول اطمینان از موارد زیر:

1- صورت­های مالی به نحوه منصفانه قابل قبول ارائه شده باشد.
2- رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی.
3- اندازه درصد تحقق اهداف از پیش تعیین شده.
4- حراست و بهره گیری بجا و مطلوب از اموال و دارایی­ها.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف مشخص پژوهش:

هدف اصلی

با در نظر داشتن اظهار مساله، هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومی‌ می­ باشد.

اهداف فرعی:

الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات.

ج- شناخت تأثیر ارزیابی فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات بر حسابرسی موفق دستگاه­ های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

د- شناخت تأثیر ارزیابی نظارت بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

نتایج این مطالعه می­تواند برای استاندارد گذاران بخش دولتی و نیز مدیران ارشد دیوان محاسبات کشور مورد بهره گیری قرار گیرد و هم­زمانی این پژوهش با تدوین دستورالعمل ارزیابی کنترل‌های داخلی در دیوان محاسبات کشور فرصت خوبی را فراهم می­کند تا از نتایج آن به گونه­ای مناسب بهره گیری گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید