عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- دسته بندی کنترل­های داخلی:

در گذشته کنترل­های داخلی، به دو دسته­ی الف) کنترل­های داخلی اداری و ب) کنترل­های داخلی حسابداری تفکیک می­شدند(جمشیدی، 1381).

2-3-1- کنترل­های داخلی اداری:

این کنترل­ها شامل طرح سازمان، روش­ها و مدارکی می باشد که با فرایند تصمیم­گیری ارتباط دارد و منتج به صدور مجوز معاملات توسط مدیریت می­گردد، کنترل­هایی که معمولاً بر صورت­های مالی تاثیری ندارند یا تأثیر اندکی دارند و به گونه مستقیم مورد توجه حسابرسان مستقل قرار نمی­گیرند. این کنترل­ها به مقصود دستیابی به اهدافی زیرا کارایی و سودمندی عملیات و رعایت رویه­های مورد نظر مدیریت در تمام قسمت‌ها و دوایر واحد تجاری استقرار می‌ یابند(نوروش و مهرانی، 1393: 245).

2-3-2- کنترل­های داخلی حسابداری:

کنترل­هایی هستند که مستقیماً بر قابلیت اتکای مدارک حسابداری و صورت­های مالی اثر دارند و به مقصود دستیابی به اهدافی زیرا حفاظت دارایی­ها، قابلیت اتکای مدارک حسابداری و تهیه صورت­های مالی قابل اطمینان استقرار می­یابند. کنترل­های داخلی حسابداری شامل دو دسته کنترل‌های پایه (اولیه) و کنترل­های انضباطی(ثانویه) می‌ گردد (نوروش و مهرانی 1393، 245).

2-3-2-1- کنترل­های پایه (اولیه):

حداقل کنترل­های داخلی لازم جهت اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت­های واحد تجاری مانند، نظاره عینی دارایی­های ثابت، مطالعه اجمالی گردش حساب­ها به مقصود تعیین اقلام غیر­عادی، تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی یا رفع مغایرت، تهیه و تنظیم تراز آزمایشی(نوروش و مهرانی 1393، 245).

2-3-2-2- کنترل­های انضباطی (ثانویه):

کنترل­هایی که جهت اطمینان از حسن اجرای کنترل­های داخلی پایه و حفاظت از اموال و دارایی­های واحد تجاری صورت می­گیرد. کنترل­های انضباطی در شرکت­هایی مستقر می­گردند که حجم فعالیت آنها گسترده می­باشد. این کنترل­ها به سه دسته تقسیم می­شوند:

  • کنترل­های سرپرستی:

به مقصود حصول اطمینان از حسن اجرای کنترل­های پایه صورت می­گیرد.

  • کنترل­های حفاظتی:

به مقصود بهره گیری صحیح از دارایی­ها و حفاظت از آنها به کار گرفته می‌ گردد تا از وارد آمدن خسارت یا سوء بهره گیری ار آنها جلوگیری گردد.

  • کنترل­های تفکیک وظایف:

تفکیک وظایف و مسئولیت­ها بین کارکنان به نحوی که هیچ فردی مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از آغاز تا انتها به عهده نداشته باشد. به گونه کلی، کنترل و نظارت هر فرد (قسمت) توسط فرد (قسمت) دیگر.

خاطر نشان می گردد که امروزه، طبق استاندارد­های حسابرسی، هیچ تفاوتی بین کنترل­های داخلی اداری و کنترل­های داخلی حسابداری وجود ندارد و از عبارت کنترل­های داخلی، صرف­نظر از اداری و یا حسابداری، بهره گیری می­گردد و حسابرس بایستی تمام کنترل­های داخلی که بتواند به گونه­ای با اهمیت بر صورت­های مالی اثر گذارد را مورد توجه قرار دهد. بدین ترتیب چنانچه یک کنترل اداری بتواند اثر با اهمیتی بر صورت­های مالی داشته باشد بایستی توسط حسابرس مستقل مورد توجه قرار گیرد برای مثال، کنترل­های مربوط به اطلاعات غیر مالی، مانند آمارهای تولید، که حسابرس در روش­های تحلیلی بکار می‌گیرد یا کنترل­های مربوط به کشف موارد عدم رعایت قوانین و مقرراتی (مانند کنترل­های رعایت قوانین و مقررات مالیاتی مورد بهره گیری در تعیین ذخیره مالیات بر درآمد) که ممکن می باشد اثر مستقیم و با اهمیت بر صورت­های مالی داشته باشد، می­تواند به حسابرسی ارتباط یابد. اما بطور مثال، واحد مورد رسیدگی ممکن می باشد برای دستیابی به عملیات اثربخش و کارا ، به یک سیستم پیچیده کنترل­های خودکار (مانند سیستم کنترل­های خودکار برنامه­های پرواز خطوط هوائی) متکی باشد، اما این کنترل­ها معمولاً به حسابرسی مربوط نمی­گردد (نوروش و مهرانی 1393، 246).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف مشخص پژوهش:

هدف اصلی

با در نظر داشتن اظهار مساله، هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومی‌ می­ باشد.

اهداف فرعی:

الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات.

ج- شناخت تأثیر ارزیابی فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات بر حسابرسی موفق دستگاه­ های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

د- شناخت تأثیر ارزیابی نظارت بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

نتایج این مطالعه می­تواند برای استاندارد گذاران بخش دولتی و نیز مدیران ارشد دیوان محاسبات کشور مورد بهره گیری قرار گیرد و هم­زمانی این پژوهش با تدوین دستورالعمل ارزیابی کنترل‌های داخلی در دیوان محاسبات کشور فرصت خوبی را فراهم می­کند تا از نتایج آن به گونه­ای مناسب بهره گیری گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری