سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

تشخیص نیاز به تیم سازی

یافته های تحقیقاتی نشان می دهند که کار تیمی به نحوی اساسی بر عملکرد سازمانی اثر می گذارد و بعضی از مدیران این نکته را تائید نموده اند که تیمها برای دستیابی به نتایج باورنکردنی به آنها کمک کرده اند. از طرف دیگر،تیمها همیشه در همه سازمانها مفید نیستند و پس، مدیران بایستی در مورد زمان تشکیل تیمها تصمیم بگیرند.

از طرف دیگر تیمها نوش دارویی شفا بخش برای همه دردهایی که سازمان را آزار می دهند نیستند و نیز نسخه ای سحر آمیز که مدیران بتوانند برای تحقق اهداف خود به کار ببرند ارائه نمی دهند. تنها افراد را گرد هم آوردن وآنان را یک تیم خواندن، به هیچ وجه از آنان تیم نمی سازد. ریچارد هاکمن (1993) از کارشناسان برجسته در مورد تیمها اشتباهاتی را که در ایجاد تیم و اداره آن عمومیت دارند خاطرنشان کرده می باشد. پاداش دادن و قدردانی از افراد به جای تیم، عدم حفظ ثبات عضویت در طول زمان، فراهم نیاوردن استقلال داخلی برای تیم، تشویق نکردن وابستگی متقابل در میان اعضای تیم، بهره گیری از اعضای تیم برای اتخاذ همه تصمیمات به جای واداشتن افراد به تصمیم گیری در زمانی که مناسب می باشد، کوتاهی در توجیه همه اعضای تیم، وجود اعضای زیاد از حد در یک تیم، فراهم نیاوردن ساختار مناسب و منابع مورد نیاز برای تیم، همگی از اشتباهات متعارفی هستند که هاکمن در مطالعاتش در مورد تیم ها دریافته می باشد. به علاوه ، تیم همیشه ساز و کار مناسبی برای مقابله با چالشی که سازمان با آن رو در رو می باشد، نمی باشد، برای مثال کارهای ساده روزمره و کاملا رسمی برای تیم ها چندان مناسب نیستند.

تیمها وقتی بعضی از ویژگی های عملکرد بالا را در خود ایجاد کنند، می توانند بسیار موثر باشند. برای مثال این امر پذیرفته می باشد که وقتی بعضی صفات در تیمها وجود داشته باشد، حتی از عملکرد منفرد متبحرترین افراد هم بهتر اقدام می کنند. یک مطالعه در مورد تیمهای دارای عملکرد بالا دست کم 16 صفت را عیان می سازد که آنها را از تیمهای دارای عملکرد کمتر مطلوب متمایز می سازد (پتروک 1991). برای مثال یک تیم فوتبال شرکت کننده در جام جهانی، یک تیم بسکتبال NBA  (اتحادیه بسکتبال حرفه ای آمریکا)، یک استرینگ کوارتت یا یک ارکستر جاز در سطح جهانی را در نظر بگیرید. صفاتی که در زیر فهرست شده اند، جزء اساسی ترین شرایط برای تامین عملکرد عالی هستند. کمک به یادگیری چگونگی احراز این شرایط، هدف مهم این فصل می باشد:

اهداف روشن: ورزشها و اجرای موسیقی برای اعضا تیم انگیزاننده هستند زیرا اهداف روشن هستند و پیوسته مورد تاکید قرار می گیرند.

اهدافی که همگان از آن آگاهی دارند: هر عضو تیم می تواند به این پرسش “که ما برای انجام چه چیزی کوشش می کنیم؟” ، پاسخی یکسان بدهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
  2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
  3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
  4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
  5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
  6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
  7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
  8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
  9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد