سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

تئوری ها و نظریه ها و مطالب مرتبط با موضوع

پیامدهای سازنده تعارض

تعارض در مواردی سازنده می باشد که بتواند کیفیت تصمیمات و راه حلها را بهبود ببخشد، موجب خلاقیت و نوآوری گردد، مایه کنجکاوی و تشدید علاقه اعضای گروه به یکدیگر گردد یا بتواند موجب حل مسائل، کاهش فشارهای روانی و تنش های درون گروهی گردد و در نهایت اینکه بتواند پدیده تحول را تقویت کند.(4)
به گونه کلی در موارد زیر تأثیر سازنده تعارض بیشتر قابل تامل و مطالعه می باشد:

1 – تعارض به عنوان عامل تغییر: براساس تئوری سیستم باز بروز تعارض در سازمان یکی از بارزترین نیروها برای تغییر در سازمان می باشد زیرا که تعارض با وضع موجود به مبارزه برخاسته و خلق نظریـات جدید را سرعت مــی بخشد.

2 – تأثیر تعارض در بهبود کیفیت تصمیم گیری: شواهدی هست که نشان می دهد تعارض می تواند در بهبود کیفیت تصمیم گیری موثر باشد، بدین طریق که اجازه می دهد همه نکات (بخصوص نکات غیرروش، غیرمعمول و یا متعلق به اقلیت) در تصمیم گیریهای مهم مطالعه گردد. از طرف دیگر اجازه نمی دهد که به گونه ای انفعالی به تصمیم گیریهای قالبی که معمولاً توام با ضعف و ناتوانی می باشد بپردازد.

3 – اصلاح یا تعدیل اهداف: هدفهایی که توسط مدیریت تعریف شده اند، در نتیجه تعارض اصلاح و تعدیل می شوند. روشهای تحقق اهداف که غیرمعمولند، یا از نظر اجرا مشکل هستند، ممکن می باشد در اولین مراحل تعارض مشخص شوند و قبل از اینکه دیر گردد اصلاحات لازم صورت بگیرد.

4 – تعارض به عنوان نیروی تحریک کننده و انرژی زا: یک نتیجه موثر و کارآمد تعارض آن می باشد که توانایی آن را دارد تا اندازه زیادی تحریک و انگیزش را در بین اعضای سازمان فراهم سازد. تعارض می تواند افراد را برای اقدامات لازم بسیج کرده و به حرکت درآورد. همچنان که والتون نیز تصریح می کند که تعارض ممکن می باشد انگیزش و انرژی موجود را برای انجام وظایفی که توسط سیستم اجتماعی مقرر شده می باشد افزایش دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
  2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
  3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
  4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
  5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
  6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
  7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
  8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
  9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه