دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات موجود

با در نظر داشتن عوامل فوق، انواع تصمیم گیری بر مبنای درجه اطلاعات موجود در باره وقوع متغیرهای غیر قابل کنترل از آن، به قرار ذیل می باشد:

1-تصمیم گیری در شرایط اطمینان[1]: این نوع تصمیم گیری برای زمانی می باشد که کلیه متغیرهای موثر موجود در آن ثابت فرض شوند. بزبان دیگر تصمیم گیرنده نتیجه تصمیم  را می داند (, 2000 Robbins). مدلسازی برای این شرائط از تصمیم گیری بیشتر بر اساس مدلهای ریاضی و مشخص مانند تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت[2]، مدلهای کلاسیک بهینه سازی[3]، کنترل موجودی[4]– (Gould ,1987)، مدل جایگزینی[5]، تخصیص کار[6]، برنامه ریزی خطی[7]– (Gould ,1987) و مواردی از برنامه ریزی پویا[8] می باشد (Davis ,1985).

2-تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان[9]: این بخش خود به دو حالت تصمیم گیری در حالت عدم اطمینان کامل و تصمیم گیری در شرائط ریسک[10] تقسیم میگردد.

تصمیم گیری در شرائط عدم اطمینان کامل برای زمانی می باشد که مشکل موجود شامل تعدادی از متغیرهای غیرقابل کنترل نیز می گردد، لیکن اطلاعاتی از گذشته به مقصود پیش بینی برای این متغیرها در دسترس نبوده و از اینرو محاسبه احتمال وقوع برای آنها ممکن نیست. مدلسازی برای این نوع تصمیم گیری اکثرا توسط ماتریس تصمیم گیری خواهد بود. دراین حالت همچنین تصمیم گیر به روش های شهودی و یا خلاق نیز مراجعه می نماید (, 2000 Robbins). خلاقیت خود عاملی برای شناخت بیشتر مسئله می باشد و همچنین شناسایی آلترناتیوهاست (Woodman, 1993). تصمیم گیری در شرایط ریسک برای زمانی می باشد که مشکل موجود شامل تعدادی متغیرهای غیر قابل کنترل نیز می گردد، لیکن اطلاعات از گذشته در مورد وقوع آنها در دسترس می باشد و پس محاسبه احتمال وقوع برای آنها ممکن خواهد بود. بعنوان مثال، طراحی سناریوهای حمله در دوران جنگ یک تصمیم گیری همراه ریسک می باشد، هرچند که یک فرمانده کوشش می نماید که اکثر اطلاعات راجع به دشمن را قبلا تهیه نماید (, 2000 Robbins). مدلهای مورد بهره گیری برای این شرایط از تصمیم گیری ممکن می باشد از انواع مدلهای ریاضی و احتمالی باشند. کلیه مدلهای ریاضی را می‌توان در چارچوب علم پژوهش در عملیات معرفی نمود که که علاوه بر مدلهای مطرح در مورد تصمیم‌گیری در شرایط اطمینان، از مدلهای احتمالی مانند ارزش مورد انتظار (Render ,1992) ، برنامه ریزی خطی، واکاوی سربسر[11]، بازگشت سرمایه[12]، تحلیل بیز[13]– (Render ,1992) ، منحنی توزیع، مدل صف[14]– (Gould ,1987)، تجزیه و تحلیل بر اساس زنجیره مارکوف[15]– (Render ,1992) و تصمیم گیری شاخه‌ای (Gould ,1987)- (Monahan ,2000) ، تئوری بازیها و تئوری صف (, 2000 Robbins) بهره گیری می گردد.

3-تصمیم گیری در شرایط تعارض[16]: برای زمانی می باشد که استراتژی های رقبا برای یک تصمیم گیرنده جایگزین متغیرهای غیرقابل کنترل از شرائط تصمیم گیری او شوند. در این حالت از تئوری بازیها (Render ,1992) برای حل مسئله بهره گیری خواهیم نمود (اصغر پور ،1377).

تصمیم گیری مهمترین وظیفه یک مدیر در سطح عالی می باشد و درعین حال راحت ترین کار برای آن می باشد که بشر اشتباه نماید. مگر آنکه مدیر به فرآیند تصمیم عنایت داشته باشد (Garvin, 2001).

[1] Decision Making under Certainty

[2] Cost-Benefit Analysis

[3] Optimum Model

[4] Inventory Control

[5] Substitution Model

[6] Work Assignment

[7] Linear Programming

[8] Dynamic Programming

[9] Decision Making under Uncertainty

[10] Decision Making under Risk

[11]Break-even Analysis

[12] Return if Investment (ROI)

[13] Bayesian Analysis

[14]  Queuing Model

[15] Markov Chain

[16] Decision Making under Conflict

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران با فرمت ورد