سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیریت یعنی “کار کردن توسط دیگران“. این عبارت یکی از قدیمی ترین تعاریف در ادبیات مدیریت می باشد اما تعریف جدید مدیریت”کار با دیگران” می باشد که به زیبایی تحول در در نظر داشتن مدیریت را  در سالهای اخیرمطرح می سازد و به اهمیت کار گروهی و تیمی تصریح دارد.

قدرت واقعی و پنهان در کار تیمی این می باشد که دست آوردهای تیم از جمع دست آوردهای اعضای آن به مراتب بیشتر می باشد یعنی جمع یک با یک از دو بیشتر می گردد و این نتیجه فرآیندی بنام سینرژی یا هم افزایی می باشد که موجب می گردد تا کار تیمی ماندگار ترین و مستحکم ترین مزیت رقابتی گردد زیرا هم کم یاب می باشد و هم توان لازم را دارد.

واژه های« تیم کاری » و «گروه کاری» در اغلب سازمانهای امروزی به کار برده می گردد. بعضی از صاحب نظران عقیده دارند که شرکت های مدرن و مؤثر نیازمند بهره گیری ازتیم های کوچک برای انجام مأموریت خود هستند. تیم های کاری در مباحث تحول مدیریت، تغییر پارادایم مدیریت و تجدید حیات سازمانها تأثیر محوری دارند.

دو حادثه مهم باعث گردید که تیم های کاری بطور وسیع مورد بهره گیری قرار گیرند. این دو حادثه نتایج مطالعات هاثورن و تجربیات اروپاییان از گروه های مستقل کاری بود زیرا تا قبل از آن تیم های کاری صرفاً در حوزه های ورزشی و نظامی مورد بهره گیری قرار می گرفتند. بعد از آن دو حادثه کم‌کم حرارت بهره گیری از تیم های کاری فروکش نمود تا اینکه در دهه 1980 تیم های کاری مجدداً توجه صاحب نظران را به خود جلب نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
  2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
  3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
  4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
  5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
  6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
  7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
  8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
  9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد