سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

– تیم هایی که پیشنهاد کننده کار هستند

بسیاری از تیم های پروژه (های خاص) در این دسته قرار می گیرند. این تیم ها برای پژوهش در مورد مسائل مشخص، یا بهینه سازی فرایندها و یا ارائه راه حل های نو آورانه تشکیل یافته اند. در این مورد نیز بایستی درک صریح و روشنی در مورد تشکیل چنین تیمهایی وجود داشته باشد: آیا این تیم ها موقتی و برای کوتاه مدت تشکیل یافته اند و یا مغز متفکر بلند مدت و همیشگی تیم ها هستند؟

اعضای آن هنگامی که به موفقیت می رسند و افتخار و اعتبار کسب می کنند بایستی دستیابی به این حالت را درک کنند. در اینجاست که آنها ضامن طولانی شدن عمر کاری خود، حتی فراتر از انجام آن چیز که که وظیفه آنها تعیین شده می باشد می باشند، حتی ممکن می باشد کمک دیگر افراد که به آنها ایده های جدیدی برای کارایی بیشتر ارائه می دهند را به سختی دریافت کنند.

همچنین صداقت با دیگر افراد بسیار ضروری می باشد. گروهی که برای مطالعه گزینه های مختلف برای نقل مکان شرکت تشکیل شده می باشد ممکن می باشد وقتی دریابد انتخاب مورد نظر به دلیل وجود یک پارک به فاصله 20 دقیقه ای از منزل مدیر عملیاتی بوده، دلسرد گردد. همچنین پیشنهاد می گردد که تصمیم گیری های دشوار را با ایجاد کمیسیون فرعی به تعویق انداخت. مراجعه به گروه مشاور در مورد محل پارک کردن خودرو، یک خودکشی کاری به شمار می رود.

این نکته درس مهمی به ما می آموزد یعنی اینکه بزرگترین وظیفه این نوع تیم، راهنمائی تیم اجرائی می باشد یعنی همان تیم انجام دهنده و سازنده کار.

– تیم هایی که مدیریت و هدایت کار را بر عهده دارند

این تیم ها به مقصود هدایت و مدیریت کارها تشکیل یافته و لازم می باشد که در آن افراد کاردان و ماهر حضور داشته باشند. مهمترین قسمت، مدیریت آن بخش از خدماتی می باشد که از خارج سازمان تهیه شده اند. فراهم آوردن منابع و خدمات از خارج از سازمان، اغلب باعث ناخشنود شدن اشخاصی می گردد که تا پیش از این در آن حوزه ها،  دارای قدرت نفوذ و کنترل بوده اند. شاید هم بعضی از این افراد تحریک شده، موجبات کارشکنی در این تیم شوند. تیم های مدیریت ارشد نیز در این زمره قرار  می گیرند. مسئله اینجاست که آنهایی که در مناصب بالای یک سازمان قرار دارند حتی به صورت اسمی نیز به ندرت یک تیم نامیده می شوند.خیلی از این افراد به دلیل مهارت در کارشان به مناصب بالا دست یافته اند. نخبگان از نظر اخلاقی و رفتاری، توانایی همکاری و تشریک مساعی که لازمه دوام و بقای یک تیم می باشد را ندارند. اشخاص نیرومند و ماهر، اغلب همراهان خوبی برای یک تیم نیستند. البته این حالت مشکل خاصی ایجاد نمی کند مگر در شرایطی که گروه تصمیم می گیرد به گونه جدی در قالب یک تیم واقعی کار کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
  2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
  3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
  4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
  5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
  6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
  7. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  8. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
  9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
  10. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه