سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعهد به هدف مشترک

تیم دارای هدفی واحد و مشخص و روشن می باشد که تمام اعضای آرزوی دستیابی به آنرا دارند واین هدف مشترک بصورت یک بینش جمعی در آمده می باشد که گسترده تر از هر هدف خاص می باشد. تیم هایی که از قدرت اجرایی بالایی بر خوردار هستند دارای هدف مشترک و معین و روشنی هستند که موجب جهت دهی, حرکت و تعهد اعضاء می گردد.

4- اهداف خاص

تیم های موفق اهداف مشترک خود را تحت مقاصد خاص, قابل اندازه گیری و اهداف اجرایی واقعی اظهار می کنند. اهداف خاص باعث تسهیل در ارتباطات شفاف  و تاکید بر دستیابی به نتایج مشخص می گردد.

5- دیدکاه مشترک

اهداف مقاصدی هستند که تیم برای دستیابی به آنها کوشش می نماید. اظهار موافقت بر روی یک مقصد مشترک باعث اطمینان خاطر می گردد که تیم برای دستیابی به آن هدف متحد می گردد.

اعضای تیم ها بایستی بصورت یکسان در انجام کار سهیم و توافق نموده باشند که چه کسی چه کاری را انجام دهد.

 

6- پاسخگویی و مسئولیت دو جانبه

علت نهایی ارائه کار عالی در تیم ها پاسخگویی همه افراد و مسئولیت متقابل افراد تیم نسبت به یکدیگر می باشد.

در نهایت حس مسولیت تیم به تعهداتی بستگی دارد که نسبت به خویش و دیگران دارند و این تعهدات زیر بنای دو مشخصه و رکن تیم ها به شمار می رود”تعهد” و “اعتماد”.

فرآیند تیم سازی

تیم سازی فرآیندی می باشد که شامل مراحل ذیل می باشد :

مرحله اول: ارزیابی امکانپذیری . آیا این کار نیاز به سیستم دارد؟ برای چه مدتی؟ آیا افراد به تیم ها تعهد دارند؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
 2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
 3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
 4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
 5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
 6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
 7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
 8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
 9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد