شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل مطلوبیت مورد انتظار

مدل مطلوبیت مورد انتظار که یک مدل عقلایی رفتاری می باشد، بوسیله روانشناسان معرفت شناسی مورد چالش قرار گرفته می باشد (Singer E. & V. Hudson, 1992). آزمایشات و همچنین نظر سنجی ها نشان می دهد که مردم برای تصمیمات ساده خود از روشهایی که مدل عقلایی در اختیار آنان قرار داده می باشد بهره گیری نمی کنند و بجای بیشینه کردن مطلوبیت، مردم اکثرا تاثیرات و نتایج تصمیم را به عنوان چارچوب بر می گزینند. آنها به ندرت به یک پژوهش همه جانبه و کل گرا [1] دست می زنند. مردمان عادی، از محاسبات پیچیده برای تصمیم گیری احتراز می نمایند، زیرا محدودیت های عملکرد ادراک بشری با محاسبات پیچیده ریاضی در ذهن همخوانی ندارد(Simon, 1957). آیا این محدودیت ها همانهاست که در بحث مدل عقلایی محدود[2] بدانها پرداخته می گردد؟ توانایی بشر برای محاسبه و استنتاج محدود می باشد، اما مدل عقلایی محدود به ندرت دقیق و موشکافانه تعریف می گردد. وقتی که مدل عقلایی محدود بصورت دقیق و کامل مطرح می گردد، شباهت عجیبی با رفتار هنجاری مدل های عقلایی دارد (Morrow, 1997). وقتی که که بازیگران اجتماعی، در پی پیدا کردن هزینه هر کدام از فعالیتهای خود هستند، اولین راه حل قابل قبول را می پذیرند. بسیاری از معرفت شناسان، بر این عقیده اند که تئوری مطلوبیت، هنجاری و تجویزی می باشد. پس، علیرغم آنکه این تئوری ایده آل می باشد، اما بصورت واقعی پروسه تصمیم گیری را اظهار نمی نماید. نظریه دیگر، تئوری دورنما (Kahneman D., & A. Tversky, 1979) بعنوان یک بدیل برای مدل­های عقلایی مطرح گردید. در دوران ما که دوره تخریب گری [3] می باشد، این موضوع در روانشناسی شناختی رایج می باشد که به انتخاب عقلایی حمله گردد و بدون تردید با محدودیت های اطلاق پذیر آن موافقت گردد. معهذا، تئوری مطلوبیت مورد انتظار با چارچوب پذیری مسائل و توسعه و انکشاف راه حل ها تعامل نمی نماید. در همین ارتباط، بجای انتخاب راه حل هایی که همه اجزای آن معلوم نیست، اما احتمالا سود آور می باشد، انسانها آن راهی را بر می گزینند که در دسترس می باشد. این یکی از ابعاد راه حل می باشد که تنها در روانشناسی شناختی مطرح می گردد.

[1] Holistic Search

[2] Bounded Rationality

[3] Destructionism

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه