عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل تصمیم گیری در بحران

مفهوم کلی بحران تصریح به وضعیتی می باشد که در اثر بروز یک حادثه غیر مترقبه دگرگون می گردد. این حادثه ممکن می باشد یک رویداد بالقوه یا بالفعل باشد  (کاظمی، 1366). در نظر داشتن بحران به عنوان یک متغیر وضعی که احتمال یک تصمیم معین را افزایش می دهد، بی شباهت به مدل آشنای روانشناسی تحریک-واکنش نیست. بحران به عنوان یک عامل محرک اقدام می کند و تصمیمات متخذه واکنش یا پاسخ پیش روی تحریک هستند. تعریف بحران در مدل تحریک-واکنش به کیفیت رفتار و سلوک تصمیم گیرندگان، یعنی درک و احساساتشان از علائم محرکه و واکنش آنان پیش روی تحریک انجام شده مربوط می گردد. در این چارچوب، بحران عبارت می باشد از وضعیتی که:

1-هدفهای عالی و حیاتی واحد تصمیم گیرنده را تهدید می کند.

2-زمان واکنش را برای اتخاذ تصمیم محدود می کند.

3-عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را با بروز ناگهانی خود غافلگیر می کند.

پس سه عامل مهم در تعریف و تشخیص بحران از دیدگاه روش تصمیم گیری تأثیر عمده دارند که عبارتند از تهدید، زمان و غافلگیری (کاظمی، 1366).

کارولین اسمارت برای تصمیم گیری در شرایط بحرانی مدلی را ارائه نموده می باشد. بنظر وی ماهیت تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی با مسائل زیر در ارتباط می باشد:

1-در شرایط بحرانی، از قوه درک و توان ذهنی و شعوری تصمیم گیرنده کاسته می گردد.

2-در شرایط بحرانی اطلاعات تحریف می گردد.

3-شرایط بحرانی موجب آشفتگی و اختلال در تصمیمگیری گروهی می گردد.

اجبار به اطاعت از دستورات و مقررات موجود، موجب تشدید بحران می گردد.

5-عدم آمادگی برای تصمیم گیری در شرایط بحرانی بروز می کند (Caroline & Vertisky, 1977).

از طرف دیگر از آنجائیکه در شرایط بحرانی معضلات اجرا بیشتر خود را نشان می دهد بنابر این شناخت وضعیت بحرانی و معضلات آن ضروری می باشد. در این جهت اولا در شرایط بحرانی، اجرای دقیق و سریع تصمیمات ضروری می باشد. ثانیا، اجراء تصمیمات نیاز به مساعدت و پشتیبانی تمامی واحدهای سازمانی و یا دولتی دارد، ثالثا، ممکن می باشد بهترین تصمیم با اجرای نادرست مواجه گردد. و نهایتا، معمولا در سازمانهای بزرگ و دولت، تعداد واحدهای اجرایی زیاد و بعضا موازی هستند و در هر واحد اجرایی، امکان، جایگاه، قدرت و توان برای اینکه آن واحد بر حسب نظر و اختیار خود اقدام کند نیز هست (Smart ,1977).

بدین علت های، توصیه ها و دستوراتی برای رویارویی و دفع بحران و همچنین افزایش کیفیت تصمیم گیری و اجرای بهتر در زیر آورده می گردد:

1-بایستی از رسیدن به یک توافق زودرس و بی موقع در تصمیمگیری جلوگیری نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران با فرمت ورد