سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

دلیل اهمیت تیم ها چیست و چرا در اقتصاد الکترونیکی و جدید جهانی اهمیت بیشتری یافته می باشد؟

از سالها پیش گفته شده می باشد که افراد بزرگترین سرمایه سازمان ها به شمار می آیند. این مطلب  در گزارش سالانه بسیاری از شرکت ها که نام تمامی مدیران ارشد و مسئولان سازمان در آنها ذکر می گردید اما نام کارمندان دون پایه به صورت گروهی و ناشناس مورد تصریح قرار می گرفت، همواره به عنوان روشی استاندارد وجود داشته می باشد. چنانچه مطلب فوق برای کارشناسان مدیریت منابع انسانی نقل گردد، آنها یا گره ای عاقلانه و حاکی از درک مسئله بر ابرو می اندازند و یا آنکه نیش خندی مبنی بر تسلیم و ناچاری بر چهره  می آورند. ما می گوییم که برای افراد ارزش قائل هستیم اما در اقدام برای تحقق این ارزش کوشش چندانی نمی کنیم. همین مطلب در مورد کار تیمی نیز مصداق دارد. می دانیم چنانچه افراد با هم متحد شوند می توانند کوه ها را به حرکت در آورند، اما در مورد چگونگی اداره امور تیمی اطمینان کافی نداریم و بنابر این افراد را در قالب گروه های کاری می گنجانیم و امیدواریم که طی واکنشی شگفت، یک تیم شکل بگیرد.

در دنیای امروز عوامل بسیاری وجود دارند که بر ضـــــرورت تغییر طریقه فوق تاکید می ورزند. چنانچه دیدگاهی کلی نسبت به آن چیز که در سطح کلان اتفاق می افتد داشته باشیم، نظاره خواهیم نمود که رها سازی نیروی یک تیم خوب،  مشابه آن می باشد که پایاترین امتیاز رقابتی موجود را برای سازمان های امروزی فراهم آوریم.

یک گروه به این شکل تعریف می گردد: دو یا چند نفر که با هم روابط متقابل دارند, به یکدیگر وابسته اند و برای تامین هدفهایی خاص گرد هم می آیند. گروهها می توانند رسمی یا غیر رسمی باشند.

گروههای رسمی  گروههایی هستند که توسط ساختار سازمانی مشخص می شوند ؛کارهای مشخصی به آنها واگذار می گردد و گروههای کاری یا تخصصی را تشکیل می دهند.

در گروههای رسمی رفتار فرد به وسیله هدفهای سازمان تعیین و مسیر حرکت وی مشخص می گردد.

گروههای غیر رسمی گروههایی هستند که بر عکس گروههای رسمی به وسیله ساختار سازمانی مشخص نمی شوند و هیچ نوع ساختار رسمی ندارند. این گروهها به صورت طبیعی در محیطهای کاری تشکیل می گردند و علت موجودیت آنها واکنشهایی می باشد که در برابر نیاز به تماس های اجتماعی از خود نشان می دهند.

گروه مانند تیم نیست و تیم کاری با گروه کاری تفاوت دارد. یک گروه کاری گروهی می باشد که اصولاً به سبب وجود ارتباط متقابل اعضاء مبادله اطلاعات کرده و به یکدیگر کمک می کنند تا تصمیمی گرفته گردد و در حوزه مسئولیت خود همدیگر را یاری می دهند.

در یک تیم کاری پدیده هم افزایی نظاره می گردد. کوشش افراد موجب عملکردی می گردد که از مجموع عملکرد اعضاء بیشتر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
  2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
  3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
  4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
  5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
  6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
  7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
  8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
  9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد