دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران

قسمتی از متن پایان نامه :

– مدل منازعه یا مدل کنار آمدن با تأثیر ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل منازعه می تواند در مواقع اضطراری مانند آتش سوزی و سیل کاربرد داشته باشد. این مدل همچنین می‌تواند در تمامی تصمیماتی که به نوعی اهداف تصمیم گیر مورد تهدید واقع می شوند نیز بکار گرفته گردد. چهار سئوال اساسی برای کنار آمدن با تأثیر ها هست:

1آیا در غیاب یک تغییر، ریسک جدی هست؟

2-آیا در صورت تغییر، ریسک افزایش پیدا می ‌کند؟

3-آیا به انتظار رسیدن به یک راه حل بهتر نشستن، واقع بینانه می باشد؟

4-آیا زمان کافی برای پژوهش و سنجش هست؟

اگر پاسخ به سئوال اول، نه می باشد، پس تغییری نباید رخ دهد. اگر پاسخ، بله می باشد، سپس سئوال دوم مطرح می باشد. اگر پیامدهای تغییر محسوس می باشد اما جدی نیست، پس بایستی تغییر صورت گیرد اما بدون منازعه تصمیمی. اگر پیامدها جدی می باشد، پس بایستی به سئوال سوم مراجعه نمود. اگر راه حل بهتر امکان ناپذیر می باشد،  اجتناب دفاعی[1] احتمالا بهترین راه می باشد. اگر راه حل بهتری فکر می گردد امکان پذیر بوده و زمان نیز موجود می باشد، استراتژی مناسب، پروسه هوشیارانه پژوهش، برآورد، و برنامه ریزی اقتضائی می باشد. اگر زمان مکفی وجود ندارد (مانند آتش سوزی)، بهترین راه هوشیاری بیش از اندازه[2] می باشد.

هوشیاری بیش از اندازه، یک عکس العمل به فجایع طبیعی می باشد. شخصی که بر روی پیامدهای نامطلوب مورد انتظار یک فاجعه متمرکز می گردد، دیگر نمی تواند اطلاعاتی که مشخص می کند که ممکن می باشد این فاجعه دیگر رخ ندهد را بپذیرد. فرد فشاری را احساس می کند که بایستی هرچه زودتر دست به اقدام بزند و با عجله فعالیت هایی را انجام می دهد بدون آنکه تمامی جوانب را سنجیده و یا راه حل های دیگر را مدنظر قرار دهد (Davis ,1985).

اجتناب دفاعی: اجتناب دفاعی بعنوان یکی از استراتژی های تطبیقی مسلط مورد توجه تصمیم گیران قرار گرفته می باشد تا از اطلاعات مزاحم، تفکرات باطل، تحریف اطلاعات رسیده و بی توجهی گزینشی اجتناب گردد. اگر تصمیم گیر احساس نماید که ریسک تعویق یک تصمیم کم می باشد، از تعلل و تعویق اجتناب نمی کند.  اگر اینطور نباشد، ممکن می باشد که تصمیم گیر اصلی، فرد دیگری را مسئول تصمیم سازد. قبل از تصمیم گیری تحت سرمشق اجتناب دفاعی، تصمیم گیران ممکن می باشد تاکتیک های حمایتی از یک راه حل بروز دهند، اگر منتظر اطلاعات دیگری راجع به راه حلهای دیگر نباشند. پس از تصمیم گیری، فعالیت های حمایتی برای کاهش ناسازگاری ادراکی در مورد تصمیم بکار می رود. موارد زیر چند نوع از تاکتیک های حمایتی هستند:

1-غلو کردن در مورد پیامدهای راه حل مطلوب

2-کم اهمیت دادن پیامدهای نامطلوب راه حل مورد نظر

3-نفی حالت های مخالف

4-بزرگنمایی در مورد دوردست بودن فعالیت هایی که پس از تصمیم بایستی به آن دست یازیم.

5-فرض کردن عدم توجه جامعه به این تصمیم (در مورد تصمیمات فردی)

6-کم کردن مسئولیت های فردی  (در مورد فشار اجتماعی و یا فرمان ها) (Davis ,1985)

[1] Defensive Avoidance

[2] Hyper vigilance

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه