دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران

قسمتی از متن پایان نامه :

زمان و تصمیم گیری

تعیین زمان در دسترس برای جمع آوری اطلاعات اکثرا بستگی به مفاهیم و طریقه تصمیم گیری دارد. پس زمان در دسترس تصمیم گیری عبارت می باشد از فاصله زمانی معینی که بین لحظه احساس نیاز به اخذ تصمیم تا زمانی که تصمیم عملا اتخاذ می گردد، هست.

زمان در تصمیم گیری می تواند به چهار صورت مطرح گردد:

اول بعد زمانی تصمیم که به نوعی به مدت تصمیم و چگونگی بهره گیری از زمان باز می گردد. دوم، زمان بعنوان یک واسطه در میان اجزای مختلف تصمیمی که در زمان های مختلف اتخاذ می گردد. سوم، زمان بعنوان یک منبع و عامل محتوایی که کوتاهی و یا محدود بودن آن می تواند تاثیرات جدی بر تصمیم داشته باشد. و چهارم، زمان بعنوان یک کالا که در تصمیم می تواند خود یک موضوع باشد، بخصوص در عصر حاضر که هرگونه تاخیر کوتاه می تواند پیامدهای جدی برای سازمان داشته باشد(Ariely & Zakay,2001).

اکثر مدیران تصمیم گیری را یک واقعه جدا که در یک نقطه مکانی و زمانی خاص اتفاق می افتد می دانند. در این ارتباط بعضی از مدیران به حالتی می رسند که به آن رهبر تک نقطه ای می گوئیم. رهبر تک نقطه ای، در انزوا فکر می کند، سپس مشورت می طلبد، گزارش ها را می خواند، بیشتر فکر می کند، و سپس می‌گوید که بله یا خیر وسازمان را مامور تحقق آن می سازد، در حالیکه بایستی به تصمیم با نگاه اجتماعی و سازمانی برخورد نمود. واقعیت آن می باشد که تصمیم گیری یک حادثه و یا واقعه و یا پیشامد نیست. یک فرآیند می باشد که در طول یک هفته، یک ماه و یا یک سال عیان می گردد. تصمیم گیری مملو از نگرانی راجع بازیگران قدرت و سیاست می باشد و مملو از تفاوت های ظریف شخصی و تاریخ و سابقه نهادی وسازمانی می باشد. تصمیم گیری با بحث و مذاکره قرین بوده و نیازمند پشتیبانی همه سطوح سازمانی برای اجراست (Garvin ,2001). گاروین می گوید که تصمیم گیر خوب آن می باشد که معتقد می باشد که تصمیم یک فرآیند می باشد که مدیر آن را آشکارا و در جمع طراحی و مدیریت می نماید. تصمیم گیر بد فکر می کند که تصمیم در یک لحظه ساخته می گردد و او آنرا به تنهایی کنترل می کند (Garvin ,2001).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه