سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

نقشهای افراد در تیمها

 1. خلاق-نوآور
 2. کاشف-موسس
 3. تحلیلگر
 4. سازنده-سازمان دهنده
 5. نتیجه گیر-تولید کننده
 6. کنترل کننده-بازرس
 7. نگهدارنده
 8. گزارشگر-مشاور
 9. متناسب کننده

تیمهای موفق دارای هدف, رهبر و ساختار هستند تا مقصد نهایی آنها مشخص و هدایت آن کامل و مشخص گردد.

افراد می توانند خود ار درون گروه پنهان کنند اما در تیم بدلیل مشخص بودن نقشها هر فرد بایستی جوابگوی عملکرد خویش  باشد.

اعضا به یکدیگر اعتماد متقابل دارند. یعنی اعضای تیم به صداقت و توانایی یکدیگر اعتقاد راسخ دارند و به وجودآمدن این پدیده زمان زیادی را نیاز دارد اما براحتی می توان آنرا از بین برد و بی اعتمادی موجب بی اعتمادی بیشتر می گردد لذا مدیریت بایستی کاملا دقت نماید تا اعتماد بین اعضاء حفظ گردد.

ابعاد اعتماد:

 1. صداقت
 2. شایستگی
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4. ثبات یا پایداری
 5. وفاداری
 6. رو راستی

فرق میان تیم و گروه

تیم تعدادی از افراد را شامل می گردد که دارای هدف مشترک بوده و هر یک توانایی ها و مهارتهایی دارند که موجب تکیمل تیم در جهت نیل به اهداف می شوند. در تیم هر یک از افراد مهارتها و تخصصهای متفاوتی دارند اما در گروه ممکن می باشد تخصصهای مشابه باشد. تیم را معمولا رهبر تشکیل می دهد اما گروه ممکن می باشد خود جوش تشکیل شده باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
 2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
 3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
 4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
 5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
 6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
 7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
 8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
 9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه