سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

طرز تفکر سیستم ها

“پیتر سنگه” تئوری تفکر سیستم ها را در کتاب ” نظم پنجم” فراگیر نمود. اما نظریه پردازان مدیریت کیفیت جمعی، از مدتها قبل بر این باور بودند که اشخاص به تنهایی قادر نخواهند بود که در سیستمی که در آن فعالیت می کنند کار فوق العاده ای از خود نشان دهند. این درست که اشخاص نخبه برای بسیاری از سازمان ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند، اما این نکته را نباید فراموش نمود که آنها به طرفداری فعال یگ گروه در پشت صحنه نیازمندند. در گذشته توجه کافی به این فعالیت نامرئی نمی گردید. اما این اتحاد و کار گروهی می باشد که چرخ های سیستم را به حرکت در می آورد و تضمین می کند که کار به انجام برسد.

کار تیمی حاصل تفکر سیستمی

با در نظر داشتن مطالب گفته شده سازمان های صنعتی از افراد مختلفی با توانمندی ها، علایق، استعداد ها، توجه و تخصص های متفاوتی تشکیل شده که همه این تفاوت ها مربوط به یکی از عوامل مهم سازمانی یعنی بشر می باشد. در کنار بشر سایر عوامل نیز هست که بشر آنها را بکار می گیرد، در جاهایی بایستی آنها را با خود متناسب نماید و در سایه هماهنگی عوامل سازمانی می باشد که بهره وری حاصل می گردد.

در سازمانهای صنعتی بشر با توجه و تفکر سیستمی می تواند در تمام سطوح بین عوامل تولید انسجام و هماهنگی ایجاد نماید. بنابر این بایستی آغاز به تفکر سیستمی  فردی برسند تا نهایتاً تفکر سیستمی در سطح کلان سازمان ایجاد گردد.

اگر فرد توجه سیستمی نداشته باشد این توانمندی های مختلف بدون هدف فعــالیــت می نماید و حاصلی ندارد. اما وقتی توجه سیستمی ایجاد گردید فرد بین تمام توانمندیهای خود انسجام و ارتباط منطقی ایجاد می کند و وقتی این انسجام ایجاد گردید سینرژی فردی ایجاد می گردد. یعنی فرد از مجموعه توانمندی های خود بطور مطلوب حداکثر بهره برداری را می نماید و به دنبال آن افرادی که به سینرژی فردی رسیده اند در واحدی که کار می کنند خوب با همدیگر همکاری می نمایند و وقتی افراد خوب با همدیگر متناسب بودند واحد خوب کار خواهد نمود و به این شکل سینرژی واحدی حاصل می گردد.(بنیادهای کار تیمی؛دکتر ایرج سلطانی؛ص2-24)

فرآیندهای تصمیم گیری

یکی از مهمترین فعالیتها در سازمان، تصمیم گیری می باشد. تصمیمات ممکن می باشد راهبردی (مانند تصمیم درمورد ادغام و یا خرید یک شرکت دیگر) و یا در ارتباط با فعالیتهای روزانه کارکنان باشد (مانند تصمیم درمورد رویه های جدید مبادلات تلفنی با مشتریان) تصمیمات ممکن می باشد پس از ماهها جمع آوری و مطالعه اطلاعات، و یا در زمان کم و بدون مطالعه اتخاذ شوند. ممکن می باشد تصمیمات به تنهایی و یا از طریق مشورت با اعضای آگاه سازمان و یا در گروه های مشارکتی اتخاذ شوند. همچنین تصمیمات بر حسب اندازه اهمیت متفاوتند.

در این فصل تأثیر ارتباط را در تصمیم گیری سازمانی مطالعه می کنیم. نخست مدلهای مختلف تصمیم گیری و سپس طریقه تغییر جهت از مدل های منطقی، به سمت تصمیم گیری شهودی و سایر شیوه های کمتر “منطقی”را مطالعه می کنیم. سپس گروه های کوچک را که از طریق آنها تصمیمات سازمانی زیادی اتخاذ می شوند مطالعه کرده و در پایان، مشارکت در تصمیم گیری را که بیشتر در رفتار سازمانی مطرح می باشد مطالعه میکنیم.( ارتباطات سازمانی نویسنده: کاترین میلر؛فصل 10 – صفحه 201

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
  2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
  3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
  4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
  5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
  6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
  7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
  8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
  9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد