سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست نمودارها

مدل محرک تصمیم گیری مشارکتی 21
مدل شناختی تصمیم گیری مشارکتی 22
تعامل رفتارهای تقویت کننده روابط در محل کار 29
مؤلفه های مدل کار تیمی Methods 31
مزایا و سودمندی های کار تیمی 57
مراحل تاکمن در ارتباط با توسعه گروه 63
نتایج واکنش مدیران پیش روی تعارض 70
مدل چرخه انواع کار 71
ارتباط تبلیغ کردن با سایر عوامل مدل چرخه کار 77
نمودار  سؤال 1-1 پژوهش 99
نمودار سؤال 1-2 پژوهش 100
نمودار سؤال 1-3 پژوهش 101
نمودار سؤال 1-4 پژوهش 102
نمودار سؤال 2-1 پژوهش 103
نمودار سؤال 2-2 پژوهش 104
نمودار سؤال 2-3 پژوهش 105
نمودار سؤال 2-4 پژوهش 106
نمودار سؤال 3-1 پژوهش 107


نمودار سؤال 3-2 پژوهش 108
نمودار سؤال 3-3 پژوهش 109
نمودار سؤال 3- 4 پژوهش 110
نمودار سؤال 3-5 پژوهش 111
نمودار سؤال 4-1 پژوهش 112
نمودار سؤال 4-2 پژوهش 113
نمودار سؤال 4-3 پژوهش 114
نمودار سؤال 4-4 پژوهش 115
نمودار سؤال 4-5 پژوهش 116
نمودار سؤال 5-1 پژوهش 117
نمودار سؤال 5-2 پژوهش 118
نمودار سؤال 5-3 پژوهش 119
نمودار سؤال 5-4 پژوهش 120
نمودار سؤال 6-1 پژوهش 121
نمودار سؤال 6-2 پژوهش 122
نمودار سؤال 6-3 پژوهش 123
نمودار سؤال 6-4 پژوهش 124
نمودار سؤال 7-1 پژوهش 125
نمودار سؤال 7-2 پژوهش 126


نمودار سؤال 7-3 پژوهش 127
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمودار سؤال 7-4 پژوهش

128 نمودار سؤال 8-1 پژوهش

129 نمودار سؤال 8-2 پژوهش

130 نمودار سؤال 8-3 پژوهش

131 نمودار سؤال 8-4 پژوهش

132 نمودار سؤال 9-1 پژوهش

133 نمودار سؤال 9-2 پژوهش

134

سایت منبع

نمودار سؤال 9-3 پژوهش

135 نمودار سؤال 9-4 پژوهش

136  

   

   

   

   

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
  2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
  3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
  4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
  5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
  6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
  7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
  8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
  9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد