عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران

قسمتی از متن پایان نامه :

آفات تصمیم گیری

در حالی که همه ما در زندگی تصمیم می گیریم، اما همگی در تصمیم گیری هایمان موفق نیستیم. آن چیز که مسلم می باشد عوامل زیادی بر توانایی تصمیم گیری ما اثر می گذارد. تحقیقاتی که که در زمینه تصمیم گیری انجام یافته می باشد، نشان می دهد که عامل اصلی موثر بر یک تصمیم گیری صحیح مربوط به روشهایی می باشد که فرد در ارزیابی گزینه های موجود اتخاذ می نماید. بجز چند مورد استثناء، که فرد در آن از آن چیز که انجام می دهد کاملا اطمینان دارد، کلا تصمیم گیری همواره با احتمال همراه می باشد. یعنی همواره احتمال موفقیت و یا شکست هست. پس، بهبود مهارت تصمیم گیری به معنای ان می باشد که هر فرد بایستی تفاوت های میان گزینه های تصمیم گیری را افزایش دهد.[1]

تصمیات بد گاهی اوقات به بخش هایی از پروسه تصمیم گیری مربوط می گردد. مثلا راه حل ها خوب تعریف نشده اند و یا اطلاعات صحیح جمع آوری نشده و یا تحلیل هزینه-منفعت بخوبی انجام نشده می باشد. اما گاهی شکست در تصمیم گیری به پروسه آن مربوط نشده، بلکه به ذهن تصمیم گیر و نقائص آن در انتخاب صحیح باز می گردد. دام های روانشناختی که بر روی تصمیم اثر می گذارد عبارتند از:

1- تله مهار که ما را به سمت وزن دادن بیشتر به اطلاعاتیکه زودتر بدست می آوریم می کشاند.

2- تله وضعیت حال که کوشش می کند تا ما وضعیت فعلی را حتی در مواقعی که آلترناتیوهای بهتری هست، ترجیح دهیم.

3- تله هزینه تباه شده که تمایل دارد که اشتباهات گذشته ما را ابدی سازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- تله شواهد تائید شده که ما را راهنمایی می کند که جستجوی بیشتری برای یافتن اطلاعات جهت تائید تمایلات ذاتی خود داشته باشیم و اطلاعات مخالف آن را کم رنگ جلوه می دهد.

5- تله چارچوب زمانی اتفاق می افتد که ما یک مسئله را اشتباه گزارش می کنیم و تمام پروسه تصمیم گیری را سست می کنیم.

6- تله اعتماد بیش از حد زمانی می باشد که ما به پیش بینی های خودمان بیش از اندازه بها می دهیم.

7- تله حزم و احتیاط ما را به این مسیر می کشاند که بیش از اندازه در مورد حوادث غیر قطعی متوجه باشیم.

8- تله مطالبه مجدد که ما را سوق می دهد که وزن بیش از اندازه به حوادث چشمگیر اخیر بدهیم (Hammond,et al., 2001).

پژوهش انجام شده توسط جنیس و مان (Janis & Mann, 1977)، در پی آن می باشد که نشان دهد از 5 روش تصمیم گیری، چهار روش آن توام با ناآگاهی مورد بهره گیری قرار گرفته و تنها یکی از این روشها روش تصمیم‌گیری هوشیارانه[2] می باشد. چهار روش غیر مناسب که پیت (Pate, 1987) از آنها بعنوان تله های تصمیم گیری یاد می کند عبارتند از:

1-پذیرش بدون کشمکش

2-تغییر بدون کشمکش

3-پرهیز تدافعی

4-دقت بیش از حد

[1] Pate, Larry; “Improving Managerial Decision making”;

[2] Vigilant

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه