عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تصمیم گیری رفتاری[1]

هنگامیکه محدودیت های ذهنی و شعوری تصمیم گیرنده در تجزیه و تحلیل کامل مسائل عیان می گردد و هنگامی که ناتوانی او در بهره گیری کامل از اطلاعات و در ترکیب، پردازش و اقدام آوری این اطلاعات تشخیص داده می گردد، زمانی که نظاره میگردد که اکثر مسائل دارای ماهیتی غامض و پیچیده می باشد، و سرانجام هنگامی که در می یابیم که لازمه جمع آوری و کسب اطلاعات، تحمل هزینه های سنگینی می باشد، سئوالی که طبیعتا به ذهن متبادر می گردد، آن می باشد که تحت این شرایط، اصولا برخورد یک مدیر با مسئله تصمیم گیری چگونه می تواند باشد و مدیر چگونه می تواند تصمیمی اتخاذ نماید که بهترین تصمیم باشد؟ (سعادت، 1369).

با پیشنهاد مفهوم “عقلایی محدود[2] در مدل رفتاری تصمیم گیری، هربرت سایمون کوشش می نماید جوابگوی این مسئله باشند (Simon,1980). در پژوهش اولیه در سالهای قبلتر، مارچ و سایمون تعریف محدودتری از مفهوم عقلایی ارائه می دهند. این دو عقیده دارند که عقلانیت بشر محدود می باشد و این محدودیت ناشی از محدودیتهای ذهنی و شعوری بشر می باشد و هرگونه بحثی در باره مکانیزم تصمیم گیری بایستی با علم براین واقعیت باشد. پس، محیط های سازمانی و اجتماعی که تصمیم گیرنده در آن قرار گرفته می باشد، در شیوه و نحوه تصمیم گیری او موثرند (Simon,1987). در این روش، تصمیم گیر پس از آنکه معیارهای نه چندان کاملی را برای حل مسئله در نظر گرفت، به مجرد رسیدن به یک راه حل که رضایت او را  برانگیزد، کار پژوهش د رمورد آلترناتیوها را رها کرده و مسئله را خاتمه یافته می داند (Robbins, 2000). مارچ این ایده را گسترش داده و از مدل عقلانیت بافتاری[3] سخن به میان می آورد. این مدل بر این باور می باشد که مردم در زمان تصمیم گیری، در زیر فشار های یک محیط پیچیده که متاثر از بسیاری دیگر از تصمیمات و معیارهای تصمیم گیری می باشد می باشند و در عین حال در این جایگاه اطلاعات محدود و زمان محدودی را در دسترس دارند. به دیگر سخن مردم در حالت تصمیم گیری، در محیطی کاملا غیرشفاف قرار داشته، مسائل برای آنها روشن نبوده، ارتباط مابین راه حل های مختلف غیر مستقیم و کل پروسه در یک محیط سیاسی رخ می‌دهد (James, 1987).  سایمون معتقد می باشد که انتخاب و تصمیم گیری همیشه بر مبنای یک مدل محدود، تقریبی و ساده شده از جایگاه واقعی انجام می‌گیرد. به عقیده نیوول و سایمون (Newell, 1972) ، واقعیت بستگی به آن دارد که تصمیم گیرنده، واقعیت را چه تشخیص داده باشد. یعنی ممکن می باشد آن چیز که تصمیم گیرنده واقعیت تشخیص داده، واقعیت نبوده و یا همه واقعیت نباشد (Forester, 1984).

[1] Behavioral Decision Making

[2] Bounded Rationality

[3] Contextual Rationality

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه