جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1- مقدمه:

مدیران سازمان­ها مسؤلیت پیش­گیری و کشف تقلب و اشتباه در بخش عمومی‌ را عهده­دار می­باشند و به همین دلیل توجه زیادی به استقرار سیستم کنترل داخلی دارند و همواره در تلاشند که بهترین و جامع­ترین سیستم کنترل داخلی را در سازمان یا موسسه تحت مدیریت خویش مستقر نمایند، زیرا به این موضوع اشراف دارند که با استقرار سیستم کنترل داخلی مناسب و بکارگیری پیوسته سیستم­های مناسب حسابداری، این مسؤلیت را اعمال خواهند نمود و در نبود سیستم کنترل داخلی اثربخش، تحقق رسالت اصلی سازمان بسیار مشکل خواهد بود و از طرفی وجود این کنترل­های داخلی باعث افزایش کارایی، کاهش ریسک از دست دادن دارایی­ها و دستیابی به اطمینان معقول از اعتماد­­­پذیری صورت­های مالی و رعایت قوانین و مقررات خواهد گردید.

از آنجا که عملیات سازمان­های بخش عمومی‌ متفاوت از یکدیگر می باشد، لذا استقرار سیستم کنترل­های داخلی یکسان برای کلیه سازمان­ها و دستگاه­های بخش عمومی‌ مقدور نخواهد بود و استقرار کنترل­های خاص در هر سیستم به عواملی زیرا اندازه، نوع عملیات و هدف­های سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده می باشد، بستگی دارد (محمدی، 1387).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین حدود، نوع و اجرای کنترل­های داخلی بیش از هر موضوع دیگر، در تعیین روش­های حسابرسی و حجم رسیدگی­های حسابرس موثر می­باشد و حسابرس پس از مطالعه چگونگی سیستم کنترل داخلی می­تواند نسبت به گستردگی رسیدگی­ها جهت اظهار­­نظر به گزارش­های مالی تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

از سویی مرجع کنترل کننده داخلی وظیفه کنترل عملیات و فعالیت­ها و حرکت سازمان در راستای اهداف قانونی آن سازمان را بر عهده داشته و باعث می­گردد سازمان در مسیر رسیدگی به تعالی و اهداف سازمانی ترسیم شده برای آن گام بردارد و بر اساس ماده (6) قانون دیوان محاسبات کشور، “اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاه­های مورد رسیدگی با در نظر داشتن گزارشات حسابرسی و رسیدگی­های انجام شده جهت حفظ حقوق بیت­المال” مانند وظایف مصرحه دیوان محاسبات کشور تلقی می­گردد و عدم وجود یا عدم کفایت لازم کنترل­های داخلی باعث می­گردد انحرافاتی در مسیر حرکت در قالب فعالیت­های سازمان صورت گرفته و باعث بروز تخلفات متعددی گردد.

کنترل داخلی، یک رویداد نیست، بلکه مجموعه­ای از عملیات و فعالیت­ها بر پایه ستانده می باشد. کنترل داخلی بایستی به عنوان جزء لازم هر سامانه­ای شناسایی گردد که مدیریت برای تنظیم و راهنمایی آن فعالیت­ها بکار گیرد، نه به عنوان یک سامانه جداگانه در درون دستگاه اجرایی( کوزو،1992).

کنترل­های داخلی بخش مهمی‌ از اداره یک سازمان می باشد که شامل طرح­ها، شیوه­ها و روش­های اجرا شدنی برای دستیابی به وظیفه­ها، هدف­ها و مقاصد و به بیانی دیگر پشتیبانی مدیریت بر مبنای عملکرد می باشد و نیز به عنوان اولین خط دفاعی در حفاظت از دارائی­ها، پیش­گیری، کشف خطاها و تقلب بکار می­رود(عباس زاده، 1390).

حال در این فصل به جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در انجام حسابرسی موفق در دستگاه­های اجرایی توسط حسابرسان دیوان محاسبات پرداخته می­گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف مشخص پژوهش:

هدف اصلی

با در نظر داشتن اظهار مساله، هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومی‌ می­ باشد.

اهداف فرعی:

الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات.

ج- شناخت تأثیر ارزیابی فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات بر حسابرسی موفق دستگاه­ های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

د- شناخت تأثیر ارزیابی نظارت بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

نتایج این مطالعه می­تواند برای استاندارد گذاران بخش دولتی و نیز مدیران ارشد دیوان محاسبات کشور مورد بهره گیری قرار گیرد و هم­زمانی این پژوهش با تدوین دستورالعمل ارزیابی کنترل‌های داخلی در دیوان محاسبات کشور فرصت خوبی را فراهم می­کند تا از نتایج آن به گونه­ای مناسب بهره گیری گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید