تست روش CVA برای یک مجموعه بانک ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2- نوع پژوهش :

براساس هدف تحقیقات علمی را می توان به سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم نمود.

3-2-1- تحقیقات بنیادی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این تحقیقات که گاه تحقیقات مبنایی یا پایه ای خوانده می گردد، در جستجوی کشف حقایق و واقعیت ها و شناخت پدیده ها و اشیاء بوده، که مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می دهند و قوانین علمی را کشف نموده، به تبیین ویژگی ها و صفات یک واقعیت می پردازند.

3-2-2- تحقیقات کاربردی :

این تحقیقات بایستی با بهره گیری از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی بشر مورد بهره گیری قرار می گیرند.

3-2-3- تحقیقات عملی :

این تحقیقات را بایستی تحقیقات حل مسئله یا حل مشکل نامید و آن ها را نوعی پژوهش کاربردی محسوب نمود؛ زیرا نتایج آن مستقیما برای حل مسئله خاص به کار گرفته می گردد.

این پژوهش به لحاظ هدف کاربردیست زیرا بر مبنای بهره­گیری داده­های حسابداری و ترازنامه­ای شعب بانک بر پایه مدلهای DEA می باشد. این پژوهش از نظر روش انجام پژوهش از نوع توصیفی پس رویدادی می باشد و از نظر جمع­آوری آمار و داده­ها اسنادی به شمار می­رود

 

3-3- جامعه آماری پژوهش :

پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می گردد. جامعه آماری عبارت می باشد از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.

قلمرو مکانی انجام این پژوهش شعب بانک رفاه می باشد.

3-4- نمونه آماری پژوهش :

هدف محقق شناسایی جامعه و تعیین پارامترهای مربوط به آن می باشد. برای این کار یا بایستی به کلیه افراد جامعه مراجعه کند و صفت یا ویژگی مورد نظر پژوهش خود را در آن ها جویا گردد؛ یا بایستی تعدادی از افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهد و از طریق جمع کوچکتری و با روش معینی، پی به صفات و ویژگی های جامعه ببرد. بدیهی می باشد اگر جامعه ی مورد نظر کوچک و حجم و تعداد افراد آن کم باشد، می تواند آن را به گونه کامل مطالعه نماید. اما اگر جامعه بزرگ باشد و امکانات و مقدورات وی اجازه ندهد، ناچار می باشد از بین افراد جامعه تعداد مشخصی را به عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود، ویژگی ها و صفات جامعه را مطالعه کرده، شاخص ها و اندازه های آماری آن را محاسبه کند

در این پژوهش به دلیل کوچک بودن جامعه، تعداد نمونه ها منطبق با جامعه آماری می باشد و روش نمونه گیری، گزینش کل نمونه ها در جامعه آماری می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

  • آیا روش CVA برای بانکهای ایرانی جوابگو می باشد؟
  • مهمترین شرایط لازم برای اجرای DEA در بانکهای ایرانی کدامند؟
  • روشی که بتواند ورودی و خروجی را در مدل DEA ارائه دهد کدام می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید