عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل تصمیم گیری در شرایط تنش روانشناختی

مدل های تصمیم گیری که تا کنون به آن ها پرداخته ایم، همگی (بجز تصمیم گیری بحرانی) در شرایط آرام با پروسه منطقی حتی در مواقعی که به وضعیت عقلایی محدود و یا دیگر محدودیت های انسانی پرداختیم، پیش می رفت. اما تصمیماتی که بشر ها و یا سازمان ها می گیرند، با احساسات همراه می باشد، زیرا تصمیم‌گیر امید قوی دارد که با این تصمیم به اهداف خود رسیده و یا از خطرات و پیامدهای منفی در امان بماند. بنابر این در افراد، گرایشات قوی متخالف برای اقدام و عکس العمل هست. نتیجه به نوعی منازعه تصمیمی می باشد که یک منبع مهم برای تنش های روحی می باشد. تنش هایی ناشی از منازعه تصمیمی باعث معیوب کردن پروسه تصمیم می گردد (Davis ,1985).

منازعه تصمیمی درمواقعی که قرار می باشد یک تصمیم مهم گرفته گردد، افزایش پیدا می کند. این موضوع زمانی تشدید می گردد که تصمیم گیر متوجه می گردد که احتمال ضرر های ناشی از هر راه حل تا چه اندازه مهم می باشد. به اظهار دیگر، هر نوع که او تصمیم بگیرد، بهر حال به منازعه تصمیمی دچار خواهد گردید. اما نشانه‌های جدی بیماری زمانی خود را نشان می دهند که تمام راه حل ها نتایج غیر مقبول نیز داشته باشند. این نشانه‌های بیماری جدی منازعه تصمیمی، نگران کننده، تردیدآمیز، نوسانی و همراه با رنج می باشد (Davis ,1985).  اما تصمیم همچنان در جهان گرفته می گردد، لیکن با کنار آمدن با تأثیر ها [1].

 

2- 9-6- مدل منازعه یا مدل کنار آمدن با تأثیر ها

مدل منازعه می تواند در مواقع اضطراری مانند آتش سوزی و سیل کاربرد داشته باشد. این مدل همچنین می‌تواند در تمامی تصمیماتی که به نوعی اهداف تصمیم گیر مورد تهدید واقع می شوند نیز بکار گرفته گردد. چهار سئوال اساسی برای کنار آمدن با تأثیر ها هست:

1آیا در غیاب یک تغییر، ریسک جدی هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-آیا در صورت تغییر، ریسک افزایش پیدا می ‌کند؟

3-آیا به انتظار رسیدن به یک راه حل بهتر نشستن، واقع بینانه می باشد؟

[1] Coping Patterns

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه