سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع تیم-1

سازمان های مدرن در مورد تیم ها و کار تیمی تعریف مشخصی دارند. صحبت ما بر تیم های پروژه، نیروهای کاری، گروه های فعال، تیم های خود مدیریت شده، گروه های هدایت کننده، تیم های چند منظوره، گروه های کیفیت، تیم های مجازی، تیم های مربوط به خدمات به مشتری، تیم های مدیریت، کمیته های ویژه، کمیته های منظم و مستمر و تیم های جنگ طلب می باشد. این فهرست تمام ناشدنی می باشد. اما مفیدترین چارچوب، احتمالا توسط کاتزنباخ و اسمیت با بهره گیری از واژگان ساده تری اظهار شده می باشد: تیم هایی که به وجود آورنده و انجام دهنده کار هستند، تیم هایی که پیشنهاد دهنده کار هستند و تیم هایی که مدیریت و هدایت کار را بعهده دارند. برای بهره وری کامل از یک تیم بایستی این چارچوب و تقسیم بندی را بکار گرفت تا متوجه شویم آیا به یک تیم نیازی هست یا نه، و اگر هست، انتظار دارید که چه کاری برای شما انجام دهد. اگر برای یک تیم اهداف واضح و ملموسی لازم می باشد بنابر این درک روشن و دقیقی از عملکرد یک تیم که جدا از انتظارات شما از عملکرد آن نیست، ضروری می نماید. بدون تبیین این اهداف قادر به پیگیری و دیدن عملکرد تیم و برآورد تاثیر آن نخواهید بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

– تیم هایی که به وجود آورنده یا انجام دهنده کار هستند

اکثریت تیم ها برای تولید کالا و خدمات فعالیت می کنند. گر چه برای مدیران، داشتن گروه هایی که در آن معضلات به صورتی پویا و خلاق مطالعه و حل گردد اهمیت زیادی دارد، اما در بیشتر مواقع، خواست ما صرفاً انجام کار می باشد. این گونه تیم ها در طول وجود خود از اعضای مختلف و زیادی بهره خواهند گرفت. بار دیگر به این نکته تصریح  می کنیم که لازم می باشد در مورد اینکه نوع کار چیست و چه استانداردهایی لازم می باشد، درک روشنی داشته باشیم. ابهام در مورد اهداف، شاید موجب قدرتمند شدن بعضی از مدیران گردد اما می تواند موجب دلسرد شدن افراد ناآگاه گردد. یک شرکت چند ملیتی به نام ” Do Korea ” سرگروهی داشت که می گفت: “چطور می توان متوجه گردید کار به انجام رسیده می باشد، چه رسد به اینکه متوجه شویم کیفیت کار نیز در چه حد بوده می باشد؟”

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
  2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
  3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
  4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
  5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
  6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
  7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
  8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
  9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه