سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی تشریک مساعی

الگویی که غالب تئوری پردازان مدیریت نسبت به مطلوبیت و اثربخش بودن آن اتفاق نظر دارند، الگوی تشریک مساعی می باشد. این همان راهبردی می باشد که فالت آن را به عنوان وحدت بخش (INTEGRATION)می خواند مارچ و سایمون از آن به عنوان حل مسئله یاد می کنند. بلیک و موتون در نوشته های خود بااصطلاح مواجهه مستقیم آن را توصیف کردند. گشودگی و صراحت (OPENNESS)، مواجهه(CONFRONTATION) نامهای دیگر برای راهبرد تشریک مساعی هستند. هنگامی که دونفر تمایل زیادی به تحقق اهداف و منافع خود داشته باشند و از طرف دیگر منافع طرف مقابل را هم در نظر بگیرند(6).

در این استراتژی به جای اینکه انرژی و خلاقیت در جهت مخالف و کوبیدن طرف مقابل صرف گردد، در حل معضلات به کار گرفته می گردد. پس، از طریق این شیوه می باشد که علل و ریشه های تعارض از سوی طرفین درگیر مورد مطالعه قرار می گیرد تا نسبت به حل آن اقدام گردد.

مهمترین فواید اجرای الگوی تشریک مساعی در سازمان به تبیین زیر می باشد:

– تمرکز گروه بر تولید: اعضای گروه وقت و انرژی خود را صرف تامین هدفهای فردی نمی کنند. هنگامی که در سازمان همکاری تقویت گردد، اعضای آن به اهداف کلی سازمان توجه می کنند و بیشتر به دنبال مبادله منابع و اطلاعات و پیشرفت بیشتر در کارها هستند.

– همبستگی و رضایت گروه: هنگامی که در سازمان الگوی همکاری به اجرا در می آید، کارکنان، سازمان را معرف خود می دانند. اعضا خود را متعلق به کل سازمان می دانند و عضویت در آن، آنها را ارضا خواهد نمود.
– تامین اهداف سازمان: سازمانی که الگوی همکاری را به اجرا در می آورد به هدفهای خود می رسد. زیرا انرژی خود را صرف حل مسائل درگیری بین دوایر نخواهد نمود و به جای آن در برابر سایر سازمانها می ایستد.
خلاقیت و نوآوری: همکاری موجب خلاقیت و نوآوری می گردد و به سازمان کمک می کند تا به سرعت محصولات، فناوری و خدمات تازه ای به بازار ارائه کند.(7)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
  2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
  3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
  4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
  5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
  6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
  7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
  8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
  9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه