سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

بعضی از ویژگی های تیمهای دارای عملکرد بالا

پیامدهای عملکردی

تیمهای دارای عملکرد بالا ، کار انجام می دهند. آنها چیزی تولید می کنند. آنها فقط حرف نمیزنند. بدون بجای آوردن کار، تیمها به مرور زمان مستهلک و ناکارآمد می شوند.

چشم انداز و هدف معین و مشترک

هر چه هدف مشخص تر باشد، تعهد، اعتماد و هماهنگی بیشتری می تواند به وجود آید. افراد برای خودشان کار نمی کنند. آنان برای یکدیگر و در تعقیب هدف مشترک کار می کنند. هدف مشترک همچنین می تواند برای آن چیز که تیم بایستی به آن دست یابد، همانند چشم انداز انگیزاننده باشد.

 

مسئولیت پاسخگویی متقابل و درونی

احساس مسئولیت پاسخگویی درونی از هر مسئولیت پاسخگویی که بوسیله کارفرما یا ذینفع خارج از سازمان تحمیل گردد، بسیار بیشتر می باشد. خود ارزشیابی و مسئولیت پاسخگویی مشخصه یک تیم با عملکرد بالا می باشد.

نا مشخص بودن تمایزات رسمی

اعضای تیم هر چه را که برای مساعدت در بجای آوردن وظیفه لازم باشد، بدون در نظر داشتن سمتها یا عنوان های قبلی انجام می دهند. عضویت تیم و نقشهای تیمی، از جایگاه و جایگاه برون سازمانی مهمترند.

نقشهای کاری مشترک و متناسب

افراد در تیم پیوسته متناسب با دیگران کار می کنند. بازده مطلوب، محصول کار یک تیم می باشد نه مجموعه ای ازمحصولات افراد.

ناکارآمدی منتهی به کارآمدی

به علت اینکه تیمها مشارکت بالا و تسهیم، نفوذ متقابل در مورد تعیین هدف وابهام نقشها را مجاز می دانند، ممکن می باشد در آغاز ناکارآمد باشند. همچنانکه تیم توسعه می یابد، به علت اینکه اعضای آن به اندازه زیادی شروع به شناختن یکدیگر می کنند و می توانند حرکات همدیگر را پیش بینی کنند، آنان بسیار کارآمدتر از افراد مجردی می شوند که به تنهایی کار می کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
  2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
  3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
  4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
  5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
  6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
  7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
  8. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
  10. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد