سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

مرحله دوم: شناسایی او لویت ها : نیازهای حیاتی سازمان چه هستند؟ در کجا تیم ها مؤثرند؟

مرحله سوم: تعریف مأموریت ها و اهداف . سازمان برای رسیدن به چه چیزی کوشش می کند؟ تیم ها چه کمکی به دستیابی اهداف می کنند؟

مرحله چهارم: کشف موانع و تیم سازی و رفع آنها . فقدان چه مهارتها، ویژگیهای فرهنگی و فرآیندهای ممکن می باشد تیم ها را محدود کند؟

مرحله پنجم: شروع کار با تیم های کوچک. در کجا می توان اول بار روش تیمی را به کار برد؟ کدام اولویت ها بیشترین بهره را از تیم های کاری می برند؟

مرحله ششم: برنامه ریزی برای نیازهای آموزشی. برای مؤثر بودن تیم ها چه برنامه های آموزشی مورد نیاز می باشد؟

مرحله هفتم: برنامه ریزی برای تفویض اختیار. آیا مدیران به دیگران اختیار لازم را می دهند؟ آیا آنها این تمایل را دارند که به افراد این اجازه را بدهند که اشتباه کنند؟

مرحله هشتم: برنامه ریزی برای بازخور و زمان بهبودی. چه نوع و چه مقدار بازخور مورد نیاز می باشد؟ آیا مدیریت صبور وشکیبا بوده می باشد؟

  مزایای تیم های کاری

تیم های کاری  دارای مزایای متعددی هستند که مهمترین آنها عبارتند از :

 1. خاصیت تضایف :تیم باعث ایجاد خلاقیت و انرژی بیشتر در افراد می گردد. افراد به تنهایی ممکن می باشد دارای خلاقیت باشند ، اما تیم کاری به علت داشتن خاصیت تضایفی باعث می گردد که افراد در تیم نسبت به زمانی که به تنهایی کار می کنند، از خلاقیت و انرژی بیشتری برخوردارند.
 2. افزایش مهارت ها و دانش افراد: بعلت تعامل افراد با یکدیگر و گذراندن دوره های آموزشی، دانش و مهارتهای افراد در تیم افزایش می یابد.
 3. انعطاف پذیری : در نگرشها و ظرفیت انجام کار افراد نوعی انطباق پذیری به وجودمی آید و از طرف دیگر سازمان نیز از انعطاف بیشتری برخوردار می گردد.
 4. افزایش تعهد: بیشتر سازمانهایی که تیم های کاری خود مدیریتی دارند، سطح رضایت و تعهد کارکنان آنها نیز بالاتر از سایر سازمانها می باشد .

ملاحظات تیم سازی

در تیم سازی دو ملاحظه عمده بایستی مد نظر قرار بگیرد: یکی اندازه تیم و دیگری تأثیر اعضاء در تیم.

الف. اندازه تیم: بهتر آن می باشد که برنامه تیم با تیم های کوچک شروع گردد(کمتر از 12 نفر) بعلت اینکه هرچه تیم بزرگتر گردد ، معضلات تعاملی و انسجامات و ارتباطات بیشتر می گردد و بایستی کوشش گردد تا آنجا که ممکن می باشد، تیم کوچک باقی بماند. تمایل به اجماع  در تیم های کوچک بیشتر از تیم های بزرگ می باشد

ب. تأثیر عضو:  برای ایجاد توازن در تیم بایستی افراد از تواناییهای فنی مختلفی برخوردار باشند. بعضی افراد بایستی نقشهای وظیفه ای و بعضی دیگر بایستی تأثیر متناسب کنندگی و تشویق کنندگی داشته باشند.«پارکر» نقشهای اعضاء را به دو دسته تقسیم می کند:

 1. 1. نقشهای متخصصان شغلی
 2. 2. نقشهای متخصصان اجتماعی

نقشهای متخصصان شغلی عبارتند از : تأثیر کمک کننده (عرضه کننده اطلاعات مورد نیاز)، تأثیر چالشگر (اهداف ، روشها و اخلاقیات تیم را مورد سئوال قرار می دهند) و تأثیر مبتکر (راه حلهای جدید، روش های جدید و سیستم های جدید برای معضلات تیم ارائه می کنند )

نقشهای متخصصان اجتماعی نیز عبارتند از : تأثیر تعاونگر (شخصی که اصرار دارد تیم با بصیرت و موفق باشد )، تأثیر مستقر کننده ارتباط (فردی که خوب گوش می کند ، خوب تسهیل می کند و کار تیم را انسانی می کند)، تأثیر رهبر مشوق (شخصی که تیم را تشویق و ترغیب می کند ) و تأثیر مصالحه گر ( کسی که خواهان حفظ  هماهنگی در تیم می باشد ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
 2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
 3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
 4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
 5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
 6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
 7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
 8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
 9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد