سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

سازمان های لاغر تر و متناسب تر

امروزه اگر یک مدیر با مشکلی مواجه گردد، به ندرت می تواند برای حل آن گزینه استخدام یک نیروی اضافی را مد نظر قراردهد. شرکت های کوچک ابعاد شده، درست ابعاد و باز مهندسی شده به این نتیجه رسیده اند که تعداد کارکنان موجود کمتر از نیاز شرکت می باشد و با وجود این نمی توان حجم کار هر یک از آنان را کاهش داد، به گونه ای که با کاهش تعداد افراد از آنها خواسته می گردد تا حجم کار قبلی و حتی بیشتر را به انجام رسانند. بهره وری، موضوعی اساسی به شمار آمده و تنها از طریق کارکرد همگانی در جهت رسیدن به نتیجه دلخواه، قابل دستیابی می باشد. همانگونه که Jack Welch (رئیس شرکت جنرال الکتریک) اظهار می کند:  “ما می دانیم بهره وری واقعی و نا محدود از کجا ریشه می گیرد. این بهره وری چیزی نیست غیر از حاصل تیم های کاری پویا، توان افزا، با اشتیاق و با انگیزه.”

امروزه تنها حجم کار افزایش نیافته، بلکه نوع کاری که افراد انتظار انجام آن را دارند نیز تغییر کرده می باشد. سازمانهای دارای انگیزه رقابتی بالا می بایستی و در برابر مشتریان و بازارهای خود پاسخگو باشند و با بهره گیری از سرعت و انعطاف پذیری، به گونه پیوسته گروه های کاربی خود را بازیابی کنند. افراد بایستی بتوانند عاوه بر انجام کار به صورت جمعی، کار مذکور را به سرعت انجام دهند. افرادی که می توانند به سرعت و به نحوی کارآمد تشکیل تیم دهند و در قالب آن کار کنند، با سوق یافتن فعالیت ها به سوی پروژه های تیمی و نیروهای کاری ویژه، در آینده بسیار مورد نیاز خواهند بود.

یکی از مزایای کوچک سازی ابعاد سازمان ها آن می باشد که آن چیز که باقی می ماند از نوعی کیفیت تفکیک شده و فرق یافته برخوردار خواهد بود. همچنان که همکاران و اداراتی که افراد عادت داشتند با آنها کار کنند ناپدید می شوند،

خود افراد نیز دچار نوعی گمگشتگی می شوند. بهره گیری هوشمندانه از تیم می تواند با انسجام بخشی آنها در قالب یک مجموعه جدید، از بروز حس سردر گمی و از هم پاشیدگی جلوگیری کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
  2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
  3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
  4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
  5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
  6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
  7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
  8. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
  10. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد