سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل شناختی تصمیم گیری مشارکتی

برای تبیین این مدل ” رزی ” سرپرست دیگر خط مونتاژ  همان کارخانه را در نظر بگیرید. او نیز تصمیم می گیرد زیر دستانش را در تصمیمات مربوط به کاهش اندازه ضایعات مشارکت دهد، اما علت های او برای این کار با علت های فرانک متفاوت می باشد. رزی درمی یابد که کارگرانش  ساعات کاری خود را صرف دانستن این نکته می کنند که چرا کنترل کیفیت نسبت به چیزهای دیگر مرتب کاهش می یابد. او از آنها نظر خواهی می کند. او همچنین در می یابد که اگر کارگرانش در فرایند تغییر رویه های بازرسی دخالت داشته باشند، انجام آن آسان تر می باشد. پس نتیجه می گیرد که بهره وری از طریق مشارکت بهبود می یابد. بدین ترتیب فلسفه رزی این می باشد که افراد پر کار افراد خوشحالی هستند. او فرض می کند که زیر دستانش به خوبی ارضا خواهند گردید.

مدلهای اقتضایی: سرانجام، بعضی از نظریه پردازان مطرح می کنند که مشارکت تنها در شرایط معین و برای کارکنان خاصی موثر می باشد. برای مثال وروم (1960) استدلال می کند که مشارکت تنها در مورد کارکنانی که نیاز شدیدی به استقلال دارند موثر می باشد. نظریه پردازان دیگری نیز مطرح کرده اند که مشارکت برای همه کارگران به یک اندازه مهم نیست (سینگر-1974)

شاید بتوان گفت موثرترین مدل اقتضایی مشارکت توسط وروم و یتن 1973 مطرح شده که طبق آن مناسب بودن تصمیم گیری مشارکتی نسبت به تصمیمات مشاوره ای یا استبدادی، به جایگاه بستگی دارد. این پژوهشگران پنج مدل تصیم گیری را مطرح نمودند:

الف: مدیر به تنهایی و با بهره گیری از اطلاعات موجود تصمیم می گیرد

ب: مدیر بدون آنکه مسئله را با زیردستان در میان بگذارد اطلاعات ضروری را از آنها می گیرد و سپس به تنهایی تصمیم می گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج: مدیر مسئله را به گونه فردی با زیردستانی که با موضوع آشنا هستند در میان می گذارد، نظرات آنها را می پرسد و به تنهایی تصمیم میگیرد.

د: مدیر مشکل را با زیردستان آشنا به موضوع به صورت گروهی در میان می گذارد، نظرات آنها را می گیرد و به تنهایی تصمیم گیری می کند.

ه: مدیر مسئله را با زیردستان به گونه گروهی در میان می گذارد. گروه برای رسیدن به یک تصمیم اجماعی، راه حل های مختلف را ایجاد و ارزیابی می کند.

وروم و یتن 1973 ، سپس برای تعیین بهترین سبک تصمیم گیری در هر جایگاه خاص، یک درخت تصمیم ارائه می دهند. این درخت مبتنی بر سه عامل موثر بر اثربخشی تصمیم می باشد:

1) ماهیت تصمیم 2) اهمیت پذیرش تصمیم و 3) زمان مورد نیاز برای تصمیم گیری.

پس اگر مدیری بخواهد تصمیمی بگیرد که هم کیفیت و هم پذیرش آن مهم باشد اما زمان کافی نداشته باشد ممکن می باشد از یک سبک تصمیم گیری گروهی شامل کارکنان آگاه به موضوع بهره گیری کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
  2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
  3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
  4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
  5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
  6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
  7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
  8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
  9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد