سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

مشارکت در تصمیم گیری

تا اینجا فرایند تصمیم گیری یعنی چگونگی اتخاذ تصمیم توسط افراد و گروههای کوچک را مطالعه کردیم. در ادامه این فصل به این سوال که چه کسی تصمیم می گیرد، پاسخ داده و نظریه تراکم و تحقیقات مربوط به تاثیر مشارکت در تصمیم گری (PDM) را مورد مطالعه قرار می دهیم. نخست بعضی از یافته های تحقیقات مربوط به PDM و اثرات مشارکت را برسی کرده و سپس در پاسخ به سوال چرا مشارکت موجب پیامدهای با ارزشی در سازمان می گردد، سه مدل را مطالعه کرده و سرانجام با مطالعه برنامه های خاص مشارکت در تصمیم گیری فصل را به پایان می رسانیم.

آثار مشارکت در تصمیم گیری

اولین مطالعه در مورد مشارکت در تصمیم گیری در سال 1948 توسط کوچ و فرنچ انجام گردید. این محققان به عواملی که تعهد کارکنان را نسبت به تصمیمات سازمانی افزایش می دهد توجه داشته در تحقیقات خود این فرضیه را که مشارکت در تصمیمات سازمانی موجب کاهش مقاومت پیش روی تغییر می گردد تائید کردند. بعد از این  مطالعه محققان دامنه گسترده ای از آثار نظری، شناختی و رفتاری مشارکت را مورد مطالعه قرار دادند.

مهمترین اثر نظری مشارکت، رضایت شغلی می باشد. آثار نظری دیگر که به نظر می رسد از پیامدهای PDM باشند، درگیر شدن در شغل و تعهد سازمانی می باشد. پیامدهای شناختی که برای PDM یاد شده بهره گیری از اطلاعات طیف وسیعی از اعضای سازمان و درک بهتر کارکنان از تصمیمات و سازمان به عنوان یک کل می باشد و سرانجام پیامدهای رفتاری مشارکت، افزایش اثربخشی تصمیم و بهبود بهره وری ذکر گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
  2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
  3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
  4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
  5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
  6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
  7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
  8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
  9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد