سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

عملکرد سازمان براساس الگوی تشریک مساعی

شواهد زیادی هست که موید این نکته می باشد که راهبردهای مبتنی بر تشریک مساعی در برابر پدیـده تعارض، عاقلانه ترین و اثربخش ترین راه برای برخورد با آن می باشد.

“استاماتیس” در مقاله ای تصریح می کند که یک تشریک مساعی موفق، نتایج مثبت و سازنده ای برای طرفین درگیر و سازمان به دنبال دارد. این روش، تولید و بهره وری را در سازمان افزایش می دهد، اندازه تعهد طرفین را به تصمیمات اتخاذ شده زیاد می کند و گرایش به انجام ریسک های بزرگتر را در آینده افزایش می دهد.

مدیران پیرو این سبک برای حل تعارض موجود بین افراد، با صراحت و روشنی و به شکل مستقیم در حل مسئله دخالت می کنند، طرفین تعارض را رو در روی یکدیگـر قرار مـی دهند و موقعیتی فراهم می کنند که موضوع به صورت باز و عیان مورد بحث و مطالعه قرار گیرد. در این سبک مدیر به زیردستان خود اجازه می دهد عقاید خود را در مورد مسئله مورد اختلاف اظهار کنند و روی آن بحث کنند تا به نتیجه و توافق برسند.(8)

تعهد سازمانی:

تعهد سازمانی عامل موثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمان ها ست و عبارتست از توجه های مثبت  یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی که در ان مشغول به کارند.شخص دارای تعهد سازمانی نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد.

یک تیم به تعداد کمی از افراد گفته می گردد که دارای مهارتهای تکمیل کننده ی یکدیگر بوده و دارای مقاصد، اهداف و رویکردی مشترک اند که بر مبنای آنها به هم پیوند میخورند و به یکدیگر تکیه می کنند.

بنا بر نظر Koutzenback و  Smithاعضای تیم به یکدیگر وابسته اند و این بدین معنی می باشد که عدم فعالیت یک عضو از تیم باعث عدم انجام کار تیمی می گردد. در واقع کار آنها اثر متقابل بر یکدیگر می گذارد، اما به عکس، گروه های کاری، گروهی از افراد هستند که با یکدیگر کار می کنند و از راهنمایی یک نفر بهره می برند، کار شخصی در آنها بیشتر نمود دارد، مانند کار حرفه ای وکلا.

“کاتزنباخ و اسمیت” گروه های کاری” تک رهبر” را اینگونه توصیف می نمایند:

” اگر فرصت و یا نیاز عملکرد مهمی که لازمه تیم شدن می باشد وجود نداشته باشد، آن را گروه می نامند، اعضا در آغاز برای تبادل اطلاعات، مشارکت می کنند و با کوشش فراوان از دیدگاه های خود  برای تصمیم گیری در جهت کمک به هم گروهی ها در راستای فعالیتشان بهره می گیرند. در واقع، هیچ قصد، هدف عملکردی و یا محصول مشترکی وجود ندارد که مستلزم رویکرد تیمی یا مسئولیت متقابل باشد.”

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آدسو اظهار می دارد که تیم هایی که عملکرد بالایی دارند با ید دارای ویژگی هایی باشند که آنها را از تیم های معمولی متمایز می سازد:

 • سطوح بالای ارتباطی
 • اطمینان و اعتماد
 • خوش بینی
 • انتظارات بالا از یکدیگر
 • مشارکت همه اعضا
 • تعهد به اهداف مشترک

اغلب این عوامل مانند عوامل احساسی و یا روان شناختی هستند و در قالب دستورالعملها و ساختارهای کاری نمی گنجند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
 2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
 3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
 4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
 5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
 6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
 7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
 8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
 9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد