سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انواع تیم-2

تیم ها را با در نظر داشتن خواص آنها طبقه بندی یا مشخص می کنند:

1- حل کننده مساله

2- خود گردان

3- متخصص

تیم حل کننده مساله:

اعضای این تیمها برای حل مسئله تشکیل می شوند تبادل نظر می کنند, در باره فرآیند کار ابراز نظر می کنند و پیشنهاد می نمایند و باعث می شوند که روش انجام  امور بهبود یابد اما به ندرت دارای اختیار برای عملی کردن نظرات خود هستند.

تیمهای خود گردان:

بر اساس این نداشتن اختیار که ضعف محسوب می گردید تیمهای دیگر تشکیل شدند که خود گردان نام گرفتند. این تیمها دارای اختیار اجرایی بودند و نه تنها مسئله را حل  می کردند بلکه مسئولیت اجرا را نیز داشتند. این تیمها از 10-15 نفر تشکیل می شدند و مسولیتهای سرپرستان پیشین را بر عهده می گیرند.

تیمهای متخصص:

افراد این تیم از یک سطح هستند اما دارای تخصصهای متفاوت می باشندو برای انجام یک کار تخصصی گرد هم می آیند.

انواع تیمهای کاری-3

تیم های کاری به دو دسته تقسیم می شوند:

الف-تیم های عمودی(تیم فرماندهی یا تیم وظیفه ای ) : مرکب از یک مدیر و چند زیردست در سلسله مراتب رسمی فرماندهی که ممکن می باشد شامل سه یا چهار سطح مدیریت باشد.

ب. تیمهای افقی : مرکب از اعضای واحدهای مختلف می باشد که اکثراوقات این چنین تیم ها برای انجام یک هدف یا وظیفه ویژه ایجاد می گردند که خود به سه دسته تقسیم می شوند:

  1. گروه کاری : یک تیم افقی مرکب از کارکنان واحدهای مختلف می باشد که برای دستیابی یه اهداف محدود و معینی طراحی شده و تا زمانی که به اهداف نائل می گردد موجودیت دارد و بعد از رسیدن به هدف تیم منحل می گردد.

2.تیم های میان وظیفه ای :تیم های کاری هستند که دوره زندگی آنها مشخص نیست و متشکل از مجموعه افرادی می باشد  که دارای زمینه های تخصصی  مختلف هستند که بر روی مسائل عملیاتی با یکدیگر کار می کنند. این تیم همانند تیم کاری بر روی هدف خاصی متمرکز می باشد اما حیات آن تداوم دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
  2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
  3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
  4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
  5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
  6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
  7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
  8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
  9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه