سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده پژوهش :

این پژوهش با  هدف اصلی مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری گروه هولدینگ رایزکو انجام شده می باشد. گروه رایزکو بدلیل وسعت و سطح بالای کمی و کیفی و تکنولوژیکی بزرگترین قطعه ساز پلاستیکی و جزو معدود قطعه سازان برتر صنعتی در ایران می باشد و این مطالعه اهمیت تأثیر تیمهای کاری در حوزه های مختلف گروه کار خانجات را مشخص می کند.

آن چیز که این پژوهش قصد دارد تا به آن برسد تعیین تأثیر و جایگاه تیمهای کاری در مشارکت کارکنان , بالارفتن سرعت امور , جلوگیری ازدوباره کاری , ایجاد زمینه های همکاری بین فردی , افزایش تعهد گرایی , کاهش تعارضات , مشارکت در تصمیم گیریهای استراتژیک و افزایش بهره وری می باشد لذا کوشش خود را در این پژوهش برای پاسخگویی به سوالات زیر معطوف نمودیم:

 1. آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟
 2. آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟
 3. آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟
 4. آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟
 5. آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟
 6. آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟
 7. آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟
 8. آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟
 9. آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

روش پژوهش در این پژوهش از نوع توصیفی پیمایش و زمینه یابی می باشد و جامعه آماری منتخب از میان افرادی می باشد که در 4 شرکت اصلی تر گروه شامل: اورند پلاستیک , جنرال کب ,  ماد پارت و پدم در تیمهای کاری مشارکت فعال دارند.

38 سوال پس از آزمون اولیه ما بین 41 نفر توزیع گردید و پس از جمع آوری و مطالعه آماری این حقیقت مشخص گردید که تیمهای کاری در گروه رایزکو اثر بخش بوده و تأثیر بسزایی در امور مختلف شرکت دارند. مطالعه های آماری نشان می دهند که تیمهای کاری در بالارفتن نرخ مشارکت کارکنان , تصمیم گیری ها , کارکنان , کاهش تعارضات مخرب , موثر بوده و همچنین در تحول  و اصلاح سیستمهای سازمان از طریق تاثیر بر فرهنگ مشارکت و کار تیمی در تصمیم سازیهای استراتژیک موثر می باشند و می توان از این طریق بهره وری سازمان را ارتقا داده و در نهایت تأثیر موثری بر امور سازمان داشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
 2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
 3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
 4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
 5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
 6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
 7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
 8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
 9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد